Այս հացը դանդաղ մա հ է, ԴՈՒՔ ՉԵՔ ԷԼ ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄ թե ինչ են վաճառում ձեզ խանութներում «հաց»-ի անվան տակ

Հետաքրքիր Օգտակար

https://news68daily.com/-ը գրում է․Մարդիկ մոռացել են իսկական հացի համը: Ավելին, նրանք չեն հիշում, որ հին ժամանակներում հացը միշտ թթխմորով էին թխում: Թերմոֆիլ նշանակում է ջերմասեր։ Թխելիս սնկերը լիովին չեն մա հանում, քանի որ նրանք կարողանում են դիմակայել 500 աստիճանի ծանրաբեռնվածությանը և, մտնելով մարմնի մեջ, բազմանալ և հարձակվել աղի քային ֆլորայի վրա ՝ ոչնչացնելով այն:

Թո ւնավոր սպիտակուցը գործում է պլազմայի մեմբրանների վրա ՝ մեծացնելով դրանց թափանցելիությունը ախտածին միկրոօրգանիզմների և վիր ուսների նկատմամբ: Խմորիչը սկզբում մտնում է մարսո ղական տրակտի բջիջները, իսկ հետո ՝ արյ ան մեջ: Թերմոֆիլային խմորիչը մարմնում բազմապատկվում է և թույլ է տալիս պաթոգեն միկրոֆլորան ակտիվորեն ապրել և բազմանալ ՝ արգելակելով նորմալ միկրոֆլորան, որի շնորհիվ ճիշտ սնվելու դեպքում աղի քներում կարող են արտադրվել ինչպես B վիտամիններ, այնպես էլ էական ամինաթթուներ:

Բոլոր մարսողական օրգանների գործունեությունը խաթարված է `ստամո քսի, ենթաստա մոքսային գե ղձի, լեղա պարկի, լյա րդի, աղիների: Ստա մոքսի ներսը ծածկված է հատուկ լորձաթաղանթով, որը դիմացկուն է թթվին: Այնուամենայնիվ, եթե մարդը չարաշահում է խմորիչով սնունդը և թթու ձևավորող սնունդը, ապա ստա մոքսը չի կարող երկար դիմակայել դրան: Ա յրումը կհանգեցնի խո ցերի, ցա վի և այնպիսի ընդհանուր ախտ անիշի առաջացմանը, ինչպիսին է այրոցը:

Թերմոֆիլ խմորիչի հիման վրա պատրաստված արտադրանքի օգտագործումը նպաստում է ավազի խցանումների ձևավորմանը, այնուհետև քարեր լեղա պարկի, լյա րդի, ենթաստամոք սային գեղձի, փո րկապության և ուռ ուցքների առաջացմանը: Աղի քներում ավելանում են փտած գործընթացները, զարգանում է ախտածին միկրոֆլորան, և խոզանակի եզրագիծը վիրավորվում է: Մարմնից թո ւնավոր զանգվածների էվակուացիան դանդաղում է, ձևավորվում են գազի գրպաններ, որտեղ ֆեկալ քարերը լճանում են:

Աստիճանաբար դրանք աճում են դեպի աղի քների լորձաթաղանթային և ենթամաշկային շերտեր: Մար սողական համակարգի գաղտնիքը կորցնում է իր պաշտպանիչ գործառույթը և նվազեցնում մար սողական գործառույթը: Վիտամինները անբավարար են ներծծվում և սինթեզվում, միկրոտարրերը ճիշտ չեն ներծծվում, և դրանցից ամենակարևորը կալցիումն է:

Բ ժիշկները ցա վով նշում են արյ ան մեջ կալցիումի մակարդակի կրիտիկական անկումը երեխաների մոտ: Եթե նախկինում դա 9-12 միավոր էր (նորմալ), ապա այժմ այն նույնիսկ չի հասնում 3-ի: Պաթոգեն միկրոօրգանիզմները ներթափանցում են աղի քային պատը և մտնում ար յան մեջ: Մանրէաբանական, սնկային, վիրո ւսային, մակաբուծական ֆլորան հեշտությամբ ներթափանցում է օրգանիզմ: Բջջային մակարդակում նյութափոխանակության գործընթացները խախտվում են:

Ար յան կենսաքիմիական կազմը փոխվում է: Անոթների միջոցով ար յան շարժումը դանդաղում է, ձևավորվում են միկրոթրոմբներ: Լիմֆ ատիկ համակարգը մաշված է: Նյար դային հյուսվածքը ենթարկվում է բոլոր տեսակի դիստր ոֆիկ փոփոխությունների: Մեկ այլ լուրջ հիվա նդություն է ացի դոզը ՝ թթու-բազային հավասարակշռության խախտում:

Հոգնածությունը, դյուրագրգ ռությունը մեծանում է, հայտնվում է արագ ֆիզիկական և հոգեկան հոգնածություն, սր տխառնոց, դառնություն բերանում, լեզվի մոխրագույն փառ, գաստ րիտ, աչքերի տակ սև շրջանակներ, մկանների ց ավ ավելորդ թթվից, մկանների առաձգականության կորուստ:

Մարմինը պայքարում է ացիդ ոզի դեմ ՝ ծախսելով շատ էներգիա ՝ իր հաշվին թթու-բազային հավասարակշռությունը վերականգնելու համար, ինտենսիվորեն վատնելով ամենակարևոր ալկալային պաշարները ՝ կալցիում, մագնեզիում, երկաթ, կալիում, նատրիում: Կմ ախքի ոսկորներից ալկալային հանքային տարրերի հեռացումն անխուսափելիորեն հանգեցնում է նրանց ցա վոտ փխրունության, որը ցանկացած տարիքում օստեո պորոզի հիմնական պատճառներից մեկն է: Նյութը հրապարակման պատրաստեց՝ https://news68daily.com/