Խոզի մսի մուտքը ԿԱՐԳԵԼՎԻ, Մանրամասներն իրոք ՍԱՐ ՍԱՓԵՑՆՈՒՄ ԵՆ

Այլ լուրեր Հետաքրքիր

Խոզերի աֆրիկական ժան տախտ հի վանդության մուտքը Հայաստանի Հանրապետություն կանխելու նպատակով, համաձայն ՀՀ սննդամթերքի անվտ անգության տեսչական մարմնի ղեկավարի հրամանի՝ ս/թ սեպտեմբերի 17-ից ժամանակավորապես արգ ելվում է 7 երկրներից՝ Ռումինիայից, Մոլդովայի Հանրապետությունից, Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունից, Լատվիայի Հանրապետությունից, Լեհաստանից, Հունգարիայից և Բուլղարիայի Հանրապետությունից, կենդանի խոզերի, նրանց գե նետիկական նյութերի, խոզի մսի և այլ սննդային մսային հումքի, վայրի խոզի մսի,

իրենց բաղադրության մեջ խոզի միս պարունակող պատրաստի արտադրանքների, եղջյուրակ ճղակային, կաշվե, աղ իքային հումքի, խոզ աստևի որս որդական հաղթանշանների, խոզերի կերակրման համար բոլոր տեսակի կերերի և լրացակերերի (բացառությամբ սին թետիկ և քի միական նյութեր պարունակող լրացակերերի), ներմուծումը: Սահմանափակման համար հիմք է ծառայել նշված երկրներում արձանագրված խոզերի աֆրիկական ժա նտախտ հի վանդության վերաբերյալ Կենդանիների առողջության համաշխարհային կազմակերպության (OIE) պաշտոնական կայքում հրապարակված տեղեկատվությունը: