Նախկինում ամեն օր այս կաթնամթերքն էի օգտագործում, մինչև որ չիմացա, թե իրականում ինչ է անում դա օր գանիզմիս հետ․ ՍԱ ՊԵՏՔ Է ԻՄԱՆԱՆ ԲՈԼՈՐԸ

Հետաքրքիր Օգտակար

Մանկությունից մենք գիտենք, որ կաթը օգտակար է առո ղջության համար ։ Սակայն բժ իշկների մոտ այս մթերքը առաջացնում է հակասական կարծիքներ և ժամանակի ընթացքում կաթի սպիտակ հեղինակության վրա հայտնվել են բազմաթիվ սև կետեր: Եթե հաշվի առնենք կոմերցիոն, բնապահպանական և էսթետիկ գործոնները, ճշմարտությունը գտնվում է ինչ-որ տեղ մեջտեղում ։

Nurses He alth Study-ն (կանանց առո ղջության հետազոտության կազմակերպություն) ապացուցել է այն փաստը, որ կանայք, ովքեր օրական ավելի քան 2 բաժակ կաթ են խմում, ավելի շատ են ենթարկվում օստեո պորոզին (ոս կրերի փխրունություն) և կոտ րվածքները նրանց մոտ ավելի հաճախ են հանդիպում, քան նրանց մոտ, ովքեր կաթ չեն խմում:

Քաշը նվազեցնելու վերաբերյալ ուսումնասիրությունը ցույց է տվել. << 49 դեպքից 41-ում կաթնամթերք օգտագործելուց քաշի նվազման ոչ մի դեպք չի գրանցվել: Երկու դեպք ցույց են տվել քաշի ավելացում կանոնավոր սպառման դեպքում, մեկը ցույց է տվել քաշ հավաքելու արագության նվազում և միայն հինգ դեպքերում տեղի է ունեցել քաշը կորուստ>>:

Ստացվում է, որ օրական օգտագործվող կաթնամթերքի քանակը չի ազդում ճար պային հյու սվածքի վրա: Այսպիսի սննդի առավելագույն էֆֆեկտը մար սողական և նյութափոխանակության խան գարումներն են և օր գանիզմի ընդհանուր հյուծումը: Կաթի և կաթնամթերքի արտադրության տեխնոլոգիան կարգավորում է միայն մանր էաբանական կազմը, սննդային արժեքը և հակամա նրէային դե ղամիջոցների առկայությունը ։

Սակայն պարզ չէ, թե ինչ է կատարվում հոր մոնալ բաղադրիչի հետ: Քա ղցկեղ ային հի վանդությունների ինստ իտուտի հետազոտողները ասում են, որ աշխարհում սրընթաց ավելացել է հո րմոնների պատճառով առաջացած քա ղցկե ղների քանակը: Կովի կաթը էսոթ րոգենի ավելցուկային աղբյուր է և կարող է առաջացնել բջի ջների չկարգավորվող բաժանում և ք աղց կեղային հի վանդություններ: Նյութը պատրաստեց՝ https://news68daily.com