Все вони домовилися! Щ0йн0 розкрилося, вони відправляють свою військову техніку їм на допомогу, перша вже прибула! Скоро почнеться ж1х! Термінові новини

MOSCOW, RUSSIA - JUNE 5, 2019: China's President Xi Jinping (L) and Russia's President Vladimir Putin shake hands during a statement for the press following Russian-Chinese talks at the Moscow Kremlin. Mikhail Metzel/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ïðåäñåäàòåëü ÊÍÐ Ñè Öçèíüïèí è ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí (ñëåâà íàïðàâî) ïîñëå çàÿâëåíèÿ äëÿ ïðåññû ïî èòîãàì ðîññèéñêî-êèòàéñêèõ ïåðåãîâîðîâ â Êðåìëå. Ìèõàèë Ìåòöåëü/ÒÀÑÑ

До Росії їдуть ешалони військової техніки із Казахстану.

Військовий експерт Олег Жданов повідомив, що із Казахстану до Росії їдуть колони військової техніки. Можливо, це китайське озброєння, яке переміщується через Казахстан.

Про це Жданов розповів на своєму Ютуб-каналі.

За словами експерта, російський диктатор Вололимир Путін міг обговорити питання постачання військової техніки із китайським лідером під час Шанхайського саміту.

“Тому що в Китаї дуже багато радянської техніки, яка поставлялася туди (в Казахстан – ред.). До 2017 року на озброєнні їх армії було багато такої техніки. А Казахстан – це сателіт і сфера впливу Китаю. Цілком можливо, що на Шанхайському саміті Путін міг обговорювати це військово-технічне питання з Сі Цзіньпінем. Або це Китай через Казахстан жене військову допомогу Росії, або це Казахстан зі своїх старих радянських запасів дає техніку Російської Федерації” – зазначив експерт.

Варто зазначити, що у Казахстані заявили про нейтралітет країни у війні в Україні, на яку в ніч проти 24 лютого напала Росія. Тим часом казахи відкрито заявляють, що не підтримують вторгнення Путіна до України.